პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარების მსურველთათვის

პრაქტიკული უნარების განვითარება ითვალისწინებს კონკრეტულ პოზიციაზე დასაქმებისათვის საჭირო ცოდნის შეძენა რეალურ სამუშაო გარემოში. პრაქტიკული სწავლება განხორციელდება დამსაქმებლის მოთხოვნის შესაბამისად და მასთან ერთად. სწავლების ხანგრძლივობა შეადგენს 2-3 კვირას.
დღე / თვე / წელი
მუნიციპალიტეტი, დაბა, სოფელი, ქალაქი, ქუჩა
მუნიციპალიტეტი, დაბა, სოფელი, ქალაქი, ქუჩა
მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ან მობილურის ნომერი
მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ან მობილურის ნომერი