არაფორმალური განათლების აღიარების მსურველთათვის

არაფორმალური განათლების აღიარება ითვალისწინებს როგორც დასაქმებული ასევე სამუშაოს მაძიებელი პირებისათვის, კვალიფიკაციის სრულყოფასა და შრომის ბაზარზე მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას ფორმალური განათლების მიღმა (სამუშაო გამოცდილება, არაფორმალური განათლება) მიღწეული შედეგების დადასტურება/აღიარებისა და შესაბამისი დოკუმენტის მიღების მიზნით.

მონიშნეთ პროფესია, რომელშიც გაგაჩნიათ პროფესიული განათლება და/ან სამუშაო გამოცდილება და გსურთ მიღებული ცოდნა/გამოცდილების აღიარება

ინფორმაცია

დღე / თვე / წელი
მუნიციპალიტეტი, დაბა, სოფელი, ქალაქი, ქუჩა
მუნიციპალიტეტი, დაბა, სოფელი, ქალაქი, ქუჩა
მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ან მობილურის ნომერი
მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ან მობილურის ნომერი