11
22
33

პროფესიული გადამზადების მსურველთათვის

პროფესიული გადამზადება ითვალისწინებს სამუშაო გამოცდილების მქონე როგორც დასაქმებული ასევე სამუშაოს მაძიებელი პირებისათვის, კვალიფიკაციის სრულყოფასა და შრომის ბაზარზე მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას სამუშაოსთან თავსებადი გადამზადების მოკლევადიანი კურსის შეთავაზებითა და სერტიფიცირების გზით. სასწავლო მოდული მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს პროფესიული მიმართულებით და ცოდნის ამაღლებას უცხო ენაში - პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიის შესწავლას.

დღე / თვე / წელი
მუნიციპალიტეტი, დაბა, სოფელი, ქალაქი, ქუჩა ,#
მუნიციპალიტეტი, დაბა, სოფელი, ქალაქი, ქუჩა ,#
მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ან მობილურის ნომერი
მიუთითეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი